Formulari de cerca

Edicte d' Aprovació provisional-Modificació de l'Ordenaça Reguladora Tasa de Cementeri Municipal
Per l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Catadau, mitjançant decret de data 15 de novembre de 2017.
21/11/2017

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090