Formulari de cerca

Edicte Aprovació Projecte d'Urbanització del Carrer Jardiners i Camí la Cava de Catadau.
Per l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Catadau, mitjançant decret de data 4 de maig de 2017, s'ha disposat a aprovar definitivament el projecte d'urbanització del Carrer Jardiners i Camí la Cava de Catadau.
5/05/2017

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090