Formulari de cerca

Termes i Condicions del Servei de Difusió "Connecta't a l'Ajuntament" de Catadau
Ús de les dades: L'Ajuntament no utilitzarà els telèfons que obtinga com a resultat de l'ús d'aquesta eina per a comunicacions que no s'hagen sol•licitat explícitament amb aquest formulari de registre i posterior confirmació. En tot cas l'Ajuntament fa explícit en tot moment el seu compromís d'utilitzar les dades obtingudes per aquest sistema únicament per a la finalitat per a la qual l'usuari les haja proporcionades. No s'emmagatzemen dades de geolocalització dels usuaris. El sistema implantat per l'Ajuntament per a donar resposta a les sol•licituds d'informació mitjançant l'ús de paraules clau permet limitar l'ús de dades personals al mínim imprescindible i donar una resposta ràpida i automatitzada sense intervenció humana. L'Ajuntament només emmagatzema informació amb finalitats estadístiques excepte aquelles sol•licituds que són enviades als departaments corresponents per a tractar-les dins dels seus àmbits de gestió i es tracten com qualsevol altra sol•licitud que es fa en l'Ajuntament. Condicions Legals: D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i del Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la LOPD, es comunica que les dades que ens hagen sigut facilitats mitjançant aquest sistema de comunicació seran tractats d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.L'Ajuntament de Catadau implementa les mesures de seguretat oportunes per al compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.S'informa que la utilització d'aquest canal de comunicació implica que atorga el seu consentiment per al tractament de les dades que ens facilite per a la finalitat que ens indique en la seua sol•licitud de registre i seran incorporats al fitxer que es corresponga al seu tractament. Les dades facilitades no seran utilitzades per a altres finalitats diferents per als quals hagen sigut facilitats. El consentiment atorgat és revocable i podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament en Carrer Forn, 1 de Catadau, o per correu electrònic a l'adreça transparencia@catadau.es. Finalment s'informa que aquest sistema està fonamentat en WhatsApp® i que el seu ús implica l'acceptació de les condicions d'ús de WhatsApp®. Pot trobar més informació sobre la política de protecció de dades de l'Ajuntament seguint l'enllaç d'Avisos Legals en la web de l'Ajuntament (www.catadau.es).

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090