Formulari de cerca

Teleassistència Mòbil per a victime de Violencia de Gènere

 

  El Programa de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere s'emmarca dins de l'àmbit d'actuació del programa estatal subscrit, per mitjà d'un conveni marc, entre l'IMSERSO i la FEMP. A través de la fórmula de convenis específics de cooperació podran anar incorporant-se les entitats locals, prèvia adhesió al programa.

 

El servici de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere oferix a les víctimes que compten amb una prde de protecció, una atenció immediata i a distància que garantisca la seua seguretat de forma integral i ràpida les 24 hores del dia, durant tot l'any, prevenint agressions o minimitzant-ne les conseqüències, si estes arriben a produir-se, facilitant el contacte amb un entorn de seguretat i possibilitant la intervenció immediata, amb mobilització, si és el cas, dels recursos d'atenció que siguen necessaris.

 

Es basa en la utilització de tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització per a permetre entrar en contacte amb un centre atés per personal específicament preparat per a donar una resposta a la crisi plantejada, mobilitzant recursos propis o existents en la comunitat, i des del qual també es fan actuacions preventives programades

 

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090