Formulari de cerca

Regidoria de Participació Ciutadana, Transparència, Igualtat i Cultura.

 

REGIDOR DELEGAT: HÈCTOR ROIG ROIG

 

La  Regidoria  de  Participació  Ciutadana,  Transparència,  Igualtat  i  Cultura centra  la seua atenció en les relacions entre ciutadans, entitats i associacions i l’Ajuntament, en la difusió de tota mena d’informació, en l’equitat i la justícia entre tots els col∙lectius que conviuen al nostre poble, sobre tot, la igualtat entre dona i home, i en la transmissió de la cultura com a canal d’enriquiment de tots els catauins i catauines i propagació de les nostres tradicions i els nostres arrels.

 

Des de la Regidoria creguem que tenim un gran teixit associatiu, motor imprescindible del nostre  poble.  Per  això,  i  per  tal  d’optimitzar  els  recursos  i  el  temps,  li  cal  una  bona organització i un bon diàleg que ens permeta exprimir la gran quantitat d’aspectes positius que tenen cadascuna de les nostres associacions.

Per  altra  banda,  l’ètica  i  l’accés  a  la  informació  per mitjà  de  les  TICS  en  la  ciutadania,  ha esdevingut en l’obligació de fer públiques cadascuna de les decisions més importants que es prenen  des  de  l’equip  de  govern  i  els  grups  de treball  de  les  distintes regidories  i  òrgans institucionals. Creguem, des de esta regidoria, que és important l’accés a la informació, però sobre tot, que les persones siguen coneixedores dels seus drets a estar informats.

 

La igualtat és una ruta fins una societat més justa. Els darrers anys, i gràcies a l’activisme de moltes persones, ha anat  creant‐se una  consciència  cívica que anteposa l’estima entre les persones per davant dels prejudicis i les seues condicions de vida, de gènere, d’orientació sexual, d’ètnia o polítiques, entre altres. Però, no és un camí finalitzat. Queda molt per fer, i molts projectes de conscienciació i educació en aquest àmbit i que des de l’Ajuntament de Catadau treballarem per posar en pràctica.

 

La cultura té una gran importància com a inductora del desenvolupament d’una comunitat i de  la  cohesió  social  entre  els  habitants.  Des  de  la  Regidoria  pensem  que  és  una  peça fonamental  ja que  les persones tenen més possibilitats d’avançar amb èxit si s’atenen  les aspiracions i les inquietuds de les persones des de la perspectiva cultural, és a dir, un gran ventall de possibilitats culturals (multiculturalitat) esdevé en un gran ventall de camins per al desenvolupament òptim de cada persona.

 

Per  tot  açò,  les  funcions  del  càrrec  de  Regidor  de  Participació  Ciutadana,  Transparència, Igualtat i Cultura es concreten en les següents:

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Assessorament  administrativa  i  jurídica  a  les  associacions  i  entitats  del  registre municipal, pel compliment normatiu i estatuari del seu funcionament.
 • Organització, disseny i gestió de projectes participatius.
 • Participació i col∙laboració en projectes globals de participació a nivell municipal.
 • Enfortiment  del  teixit  associatiu.  Dinamització,  promoció,  projecció  pública, funcionament democràtic i cooperatiu.
 • Relacions amb les entitats associatives: socio‐culturals i veïnals.
 • Sensibilització de la ciutadania vers l’associacionisme com a forma de participació.
 • Elaboració  d’un  calendari  anual  d’activitats  de  la  xarxa  d’associacions  i  entitats cíviques del nostre poble.
 • Disseny de les bases de la convocatòria de subvencions a associacions.
 • Redacció de convenis i subvencions.
 • Creació del Consell Associatiu.
 • Consultes ciutadanes.
 • Assemblees ciutadanes informatives .

 

TRANSPARÈNCIA

 • Difusió de informació, bans i decisions de l’Equip de Govern i els Grups de Treball de les Regidories.
 • Publicació de les ofertes de treball i de les convocatòries de beques i subvencions.
 • Millora de la web.
 • Gestió de les xarxes socials de l’Ajuntament de Catadau.
 • Publicació de sous i despeses de Regidors i Regidories.
 • Publicació de la informació econòmica.

 

IGUALTAT

 • Fer visibles les desigualtats socials arraigades en la comunitat.
 • Integrar la igualtat de tracte i oportunitats en serveis institucionals i en la selecció de 
 • personal, independentment de la religió, ètnia, orientació sexual, política.
 • Elaborar Pla d’Igualtat.
 • Portar a terme polítiques educatives entorn a la igualtat social.

 

CULTURA

 • Crear una comissió cultural per gestionar l’agenda cultural.
 • Fer una programació anual de Cultura: teatre, xerrades i projectes culturals.
 • Crear un protocol d’actuació per a la Casa de la Cultura.
 • Fomentar la cultura musical i la multiculturalitat.

 

*  A  LES  HORES  ESTIPULADES  EN  L’HORARI,  A  MÉS,  S’AFIGEN  REUNIONS  D’EQUIPS  DE TREBALL DE REGIDORIES, PLENÀRIS I ALTRES TIPUS DE REUNIONS.

 

** L’HORARI POT VARIAR PER CAUSES ESDEVINGUDES

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090