Formulari de cerca

Llocs D'interés

  

 

  Església de Sant Pere Apòstol.

 

El primitiu temple va ser construït sobre el solar de la mesquita, situat a la plaça del Progrés “ Plaça de la Capella". Posteriorment en 1730, va ser construït un altre temple, situat a la plaça que avui rep el nom de plaça de l'Església. Temple dedicat a Sant Pere Apòstol, patró de Catadau.D'estil neoclàssic del segle XVIII. 

 

Amb una estructura que segueix la tradició gòtica valenciana d'església amb una sola nau, capelles entre contraforts i cor alt als peus, es cobreix amb una volta de canó decorada amb llindes posteriorment. Totes les obres que s'alberguen en el seu interior pertanyen al segle XIX, entre les quals destaca les realitzades per l'escultor Enric Galarza. A més la parròquia conserva, una custòdia de 1700, de les denominades de "sol", daurada a mà, així com una valuosa capa del segle XVIII, brodada amb sedes de colors, segons els costums de l'estil barroc. També destaca el sòl de ceràmica, que en bona part del temple, és d'origen modernista.En l'exterior, cal esmentar la portada principal, d'esquema clàssic essencial, on es pot veure una imatge de Sant Pere, flanquejada per dues columnes. La torre, de base quadrada, presenta dos cossos amb rematada de piràmides angulars, boles i campanar de silleta final.

 

 

  El Centre Catòlic Social.

 

Situat en l’Avinguda  Sant Bàrbara, és un edifici religiós d'estil modernista de finals del segle XIX, principis del segle XX, atribuït a l'arquitecte Enrique Viedma Vidal, que va ser fundat a principis de segle per don Ramón Ferrándiz. L'edifici és de grans proporcions si ho comparem amb la resta de construccions que se situen en aquest entorn urbà. La seva planta té forma de L, de manera que una de les ales recau al propi carrer principal i l'altra a un petit parc urbà. Volumètricament, està integrat per tres cossos; dos d'ells corresponen als braços de la L, i el central resol la intersecció. L'edifici, en els seus dos cossos secundaris, és d'una sola planta, amb coberta a dues aigües. El cos central està sobre elevat dues plantes de la resta, i la seva coberta és, així mateix, a dues aigües. La seva façana a l'avinguda Santa Bàrbara, es pot considerar la principal, i correspon a la testera de la nau. En ella és on està situada l'entrada principal.La seva funció bàsica és la d'un centre social, amb les oportunes dependències, locals de reunió i tertúlies, saló d'actes, sales d'esports i una capella dedicada a la Verge del Carmen.El llenguatge emprat es mou en plantejaments eclèctics, amb lares influències *novecentistas. No en va l'autor, Enrique Viedma, recentment titulat en 1915 per l'Escola de Barcelona, coneix l'arquitectura del maó de Domènech i Muntaner i de Puig i Caldafalch. La resolució de l'edifici en aquests termes i la coherència compositiva dels materials emprats, li confereixen gran interès. En efecte, sobre els llenços de maçoneria utilitzats com a fons, es destaquen els elements més significatius de la composició resolts amb aparell de maó. L'escassa ornamentació, juntament amb cantoners, pilastres i cornises es defineixen amb aquest material.

 

 

 

  Castell de Catadau.

 

Es tracta d'una casa construïda sobre les restes o bé d'una possible muralla, que havia de defensar la població de Catadau durant l'època medieval, o bé d'alguna torre o petita fortificació. 

 

Les restes que s'han conservat són molt pocs, malgrat això pot distingir-se una part de mur construïda a força de maçoneria i argamassa.Conserva en la façana un nínxol on va estar la imatge barroca de Santa Bàrbara. Era una figura policromada que, a causa de l'exposició directa dels fenòmens meteorològics, va quedar descolorada per la seva banda davantera, però mantenint el color i l'estofa per la seva banda posterior. A la mateixa casa, es conserven restes de murs absorbits per les cases actuals, les quals respecten la part descoberta posterior. Aquestes restes formen part de la muralla que va tenir Catadau.

 

 

  Casa Tavio.

 

És de finals del segle XIX. Està  situada en la cantonada entre la carrer del  Forn i el carrer Garrofera, en ple centre del nucli urbà de Catadau. Actualment és propietat de l'Ajuntament de Catadau, anteriorment era una propietat privada. Es tracta d'un edifici singular de caràcter públic, que anteriorment es destinava a ús residencial, i que no alberga cap ús en aquest moment, donat el seu mal estat. L'estructura està composta per pòrtics més o menys paral•lels a la façana, a força de murs de càrrega de maçoneria en la façana principal i de pilars de maó i jàsseres de fusta en els pòrtics interiors. Els forjats són de fusta, realitzats a força de biguetes de fusta, *revoltones de maó i pasta de guix i sins farcits de rebles de guix.L'escala d'accés a la primera planta és de tipus catalana. Es tracta d'una edificació entre mitgeres, resolta en tres plantes, no obstant això exteriorment sembla que l'edifici disposi a més d'una quarta altura que, segons sembla, és un altell realitzat amb materials lleugers com a fusta i uns altres, estaria il•luminada per finestres amb forma el•líptica.L'edifici forma una unitat constructiva, formada per quatre cossos i un pati central al voltant del com s'estructura l'edifici. Els forjats de les diferents plantes estan realitzats a força de biguetes de fusta i *revoltones de maó i pasta de guix i sins farcits de pasta de guix.La coberta es resol amb forjat de biguetes de fusta, amb pendent aproximat del 30%, *entrevigado format per *cañizo amb una capa de guix superior i teula àrab com *cubrición.L'ús al que ha estat destinat durant gran part de la seva vida útil ha estat el d'habitatge senyorial. A més aquest ús residencial ha estat lligat a diversos usos secundaris, que es duien a terme en la planta superior, de *secadero de panses i de cria del cuc de seda.La intenció de l'Ajuntament actual, és donar-li un ús públic, sala d'exposicions, multiusos, espai per albergar associacions. Encara que no està decidit el seu ús.

 

 

 

  Ermita de Santa Bàrbara.

 

Situada a la Lloma Molina, va ser construïda l'any 1974, d'estil modernista.

 

 

  Plaça del Cuc.

 

La plaça de el Cuc, ens recorda la importància que tenia la cria del cuc de seda .El primer i principal cultiu de Catadau en 1750 era el de la fulla de morera, aliment per als cucs que produïen seda de primera qualitat, i que amb molta ànsia buscaven els comerciants i fàbriques de fil de seda.

 

 

  El refugi de Catadau.

 

El terme de Catadau, a banda de les llomes calcàries properes al poble, el Matamon i el rere-país de secà, comprén una  faixa estreta de la Serra del Cavalló (  La Colaita),  que arriba fins als 785 m d'altitud, , una carena suau on s'ajunta amb els termes de Tous i Dos Aigües.

El refugi es troba a uns 375 m.s.n.m. (coords. UTM 30S 701564, 4348524), en la meitat baixa de les costes de la Serra, en el paratge conegut com L'Arrastrador, entre els Barrancs del Cinto Roig i el de la Finestreta , tot encarant el primer.

Fou construït en l'any 2007, sobre una antiga casa de pedra enrunada, associada als conreus en bancal que encara avui es poden endevinar pels voltants, en la banda baixa de la serra. De fet, n'hi ha més, de cases així, per tota la zona.

És  de propietat municipal, i es troba en mont públic, a uns 9 km del nucli urbà.

És de titularitat municipal, i així estarà sotmés a un règim de préstec per a grups típic dels refugis de muntanya públics, però l'absència.

Disposa de fumeral, porta blindada, aigua corrent, rellotge de sòl, termómetre, taula, i extensos espais plans (aterrassats) pels voltants, aptes per a activitats a l'aire lliure. Compta amb un mínim de mobiliari rústic (taula, bancs, pica, baranes).

L'accés és per camí rural, bé siga asfaltat, de terra o formigonat segons els trams, des de Catadau poble fins a una franja de terra on ja no es pot continuar amb vehicle a motor, junt a una gran bassa d'aigua per a rec. Des d'eixe punt hi ha menys de 900 m a peu per sender ben visible fins a arribar al refugi, salvant només uns 65 m de desnivell nominal (encara que entre mig cal baixar una mica al barranc principal per creuar-lo). En tot cas, uns kms abans anem trobant senyalitzacions rústiques en fusta que ens menen cap al refugi.

 

 • Casa Tavio
 • Matamon
 • Xarco Negre
 • Xarco Negre
 • Església de Sant Pere Apòstol
 • Campanar de la Església de Sant Pere Apòstol, vista trasera.
 • Carrer Garrofera
 • Centre Catòlic Social
 • Centre Catolic Social 1916
 • Plaça Santa Bàrbara
 • Monument Geroni
 • Plaça de la Font
 • Plaça del Progres
 • Plaça Espanya
 • Plaça Bosch Marina
 • Monument Plaça Bosch Marina
 • Ermita Santa Bàrbara Actual
 • Ermita Santa Bàrbara 1907
 • Castell de Catadau
 • Castell de Catadau
 • Museu Parroquial
 • Museu Parroquial
 • Panoràmica Catadau
 • Tres Pins
 • Ajuntament de Catadau
 • Ajuntament de Catadau
 • Carrer del Forn
 • Camí del Refugi
 • Cartell Refugi
 • Refugi
 • Refugi
 • Carrer Jesus
 • Carrer Jesus
 • Carrer Major
 • Carrer Pilota
 • Plaça del Cuc
 • Plaça del Cuc
 • Plaça del Cuc
 • Carrer Migueletes
 • Carrer Migueletes
 • Casa de la Cultura
 • Fontxela
 • Fontxela
 • Fontxela
 • Fontxela
 • Fontxela
 • Fontxela
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090