Formulari de cerca

Avís Legal
El tractament de les dades de caràcter personal proporcionats a l'Ajuntament de Catadau seran tractats sota els principis i finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació.
 
El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació.
 
Les persones les dades personals de les quals siguen tractats per l'Ajuntament de Catadau podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació vigent sobre la matèria.
 
En cas que la persona interessada considere que els seus drets no han sigut atesos adequadament, pot presentar una petició documentada al Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Catadau: informatica@catadau.es
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090