Formulari de cerca

Ajudes D´emergència Social

 

 Definició:

Les ajudes d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen gastos extraordinaris per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara:

 

  Gastos imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual.

  Gastos excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica.

  Gastos destinats a cobrir necessitats bàsiques familiars.

 

Ajuntament de Catadau

C/ Forn, 1 · 46196 CATADAU (València).

962 550 002 · 962 553 022

962 551 090